Macam – Macam Sudut Dan Gambarnya

Macam – Macam Sudut– Sudut merupakan wujud sesuatu wilayah yang dihasilkan oleh 2 garis dengan arah yang menyebar dari suatu titik pangkal( vertex).

Satuan besaran sudut merupakan derajat, dan jumlah terbanyak dari sesuatu sudut ialah 360°. Sudut terdapat beragam kategori, perihal tersebut dibawahi oleh besarnya nilai satuan sudutnya dan jua dilihat dari posisi dimana sudut tersebut terletak.

Selaku uraian tentang sudut, kita dapat memandang pada suatu bangun datar segitiga. Pada suatu segitiga ada 3 buah sudut dan 3 buah titik sudut.

Besarnya sudut pada suatu segitiga umumnya digunakan pada rumus trigonometri untuk memastikan panjang sisi pada sebuah segitiga tersebut.

Suatu sudut bisa diberi nama bersumber pada simbol ataupun huruf yang terletak diantara 2 garis pembuat sudut tersebut. Tetapi bisa juga bersumber pada titik sudutnya.

Dalam penamaan sudut tersebut, silahkan amati contoh gambar sudut di bawah ini yang terbentuk oleh 4 buah garis dan membentuk suatu segiempat sembarang.

Macam - Macam Sudut Dan Gambarnya

Macam – Macam Sudut Dan Gambarnya/Sumber:cilacapklik.com

Pada segiempat di atas, ada 4 buah sudut dan 4 buah titik sudut. Tiap- tiap titik sudut tersebut ialah P, Q, R, dan S. Sebaliknya tiap- tiap sudutnya merupakan sudut a°, b°, c°, dan d°.

Teknik memberi nama pada sudut bersumber pada titik sudutnya bisa dilihat pada garis yang membentuk sudut P, Q, dan R. Dimana titik sudut Q ialah vertek ataupun titik pangkal.

Macam – Macam Sudut Dan Gambarnya

Bersumber pada satuan besar sudutnya, sudut dibagi jadi beberapa jenis, antara lain:

Macam Sudut Lancip

Macam - Macam Sudut Dan Gambarnya

Sudut lancip

Sudut lancip merupakan suatu sudut yang tercipta dari 2 buah garis yang besarnya kurang dari 90°. Contoh sudut lancip bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Siku- Siku

Macam - Macam Sudut Dan Gambarnya

Sudut Siku

Sudut siku- siku merupakan sudut yang dihasilkan 2 buah garis yang letaknya tegak lurus dan besarnya pas 90°. Contoh sudut siku- siku bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Sudut Tumpul

Macam - Macam Sudut Dan Gambarnya

Sudut Tumpul

Sudut tumpul merupakan suatu sudut yang tercipta dari 2 buah garis yang besarnya sudutnya lebih dari 90° dan kurang dari 180°. Inilah contoh sudut tumpul bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Lurus

Sudut Lurus

Sudut Lurus/ cilacapklik.com

Sudut lurus ialah suatu sudut yang dibangun oleh 2 garis yang berpotongan lurus dan besar sudutnya pas 180°. Contoh sudut lurus bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Sudut Refleks

Sudut refleks

Sudut refleks

Sudut refleks merupakan sudut yang tercipta oleh 2 garis yang besar sudutnya lebih dari 180° dan kurang dari 360°. Contoh sudut refleks bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Penuh

Sudut Penuh

Sudut Penuh/cilacapklik.com

Sudut penuh merupakan sudut yang tercipta dari 2 buah garis dan besar sudutnya pas 360°. Contoh sudut penuh bisa dilihat pada gambar berikut:

Tidak hanya dilihat dari besar sudutnya, terdapat juga macam- macam sudut yang dibawahi oleh letak di mana sudut tersebut terletak, antara lain ialah bagaikan berikut:

Sudut Bersebelahan

Sudut Bersebelahan

Sudut Bersebelahan

Sudut berdekatan ialah 2 buah sudut yang letaknya berdampinhan. Sudut berdekatan ini tercipta oleh 3 garis yang berpusat pada satu titik vertex. Contoh sudut berdekatan ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Bertolak Belakang/ Sudut Vertikal

Sudut Bertolak Belakang

Sudut Bertolak Belakang

Sudut vertikal merupakan 2 buah sudut yang letaknya silih bertolak balik antara yang satu dengan yang yang lain. Sudut vertikal ini tercipta dari 2 buah garis yang silih berpotongan. Contohnya sudut vertikal ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Komplementer

Sudut Komplementer

Sudut Komplementer/ Sumber: cilacapklik.com

Sudut komplementer ialah 2 buah sudut yang letaknya berdekatan. Bila kedua sudut ini dijumlahkan hingga hasilnya merupakan 90°. Contohnya sudut komplementer ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Sudut Supplementer

Sudut Supplementer

Sudut Supplementer/ Sumber: cilacapklik.com

Sudut suplementer merupakan 2 buah sudut yang posisinya berdekatan. Bila kedua sudut ini dijumlahkan hingga jumlahnya merupakan 180°. Contoh sudut suplementer ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Demikianlah ulasan menimpa macam- macam sudut dan sketsanya bersumber pada besar tiap- tiap sudutnya dan posisi dari sudut tersebut. Mudah- mudahan bisa dijadikan pendidikan yang berguna.